EPM Doradcy

Zapewniają kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe.

tel./fax: 22 258 84 19

EPM Doradcy Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 10 m 16
00-564 Warszawa
KRS: 0000284359
NIP: 7010068285
Kapitał zakładowy: 50.000 zł