usługi księgowe :: kadrowo-płacowe :: outsourcing :: Strona Główna

Prowadzimy kompleksowe rozliczenia kadrowo-płacowe obejmujace m.in.:

§  prowadzenie ewidencji danych osobowych do ubezpieczenia społecznego

§  sporządzanie list płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze

§  przekazywanie wymaganych deklaracji, sprawozdań i informacji do Urzędu Skarbowego

§  sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych, rozliczeniowych i raportów dla ZUS

§  sporządzanie informacji i sprawozdań dot. zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego

§  sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę

§  rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem

§  kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

h15 - strony www