usługi księgowe :: kadrowo-płacowe :: outsourcing :: Strona Główna

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż przekazanie całości lub wybranej części obowiązków księgowych na zewnątrz firmy może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów bez szkody dla jakości świadczonych usług. Pamiętajmy, iż z reguły księgowość nie jest kluczową kompetencją firmy, tym samym jej outsourcing pozwoli skupić się na obszarach tworzących prawdziwą wartość Państwa Firmy.    

Outsourcing częściowy - przejęcie wybranych funkcji finansowo-księgowych

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, umorzenia i przeszacowania zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i fakturowanie
  • Przygotowanie miesięcznych raportów dla odbiorców polskich i zagranicznych
  • Inne usługi uzgodnione z klientem

Outsourcing całkowity - przejęcie wszystkich funkcji finansowo-księgowych

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na zlecenie klienta
  • Przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z urzędem skarbowym

h15 - strony www